วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ส่องกล้องมองสยาม / Siamese Society (๒๔๖๓) ขาว-ดำ / เงียบ


ส่องกล้องมองสยาม / Siamese Society (๒๔๖๓) ขาว-ดำ / เงียบ
ผู้สร้าง-ผู้ถ่ายภาพ...Richard Berton Holmes

               ภาพยนตร์บันทึกภาพเมืองสยามของ ริชาร์ด เบอร์ตัน โฮล์ม นักถ่ายภาพยนตร์ชาวอเมริกัน ผู้มีหลักฐานว่าเคยส่งคณะเข้ามาถ่ายทำในสยาม ๒ ครั้ง คือ พ.ศ. ๒๔๕๓ และ พ.ศ. ๒๔๖๓ จากข้อเขียนของ ต. ประทีปเสน ครูโรงเรียนสตรีวังหลัง พบว่าครั้งหนึ่ง เบอร์ตัน โฮล์ม ได้เคยขอใช้สถานที่และครูนักเรียนเป็นตัวแสดงภาพยนตร์ เพื่อสาธิตวัฒนธรรม ขนบประเพณีของชาวสยาม ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เคยพบฟิล์มภาพยนตร์ลักษณะนี้เพียงบางส่วน ก่อนจะมีผู้เผยแพร่ฉบับเต็มบนเว็บไซต์ยูทูบ ในชื่อ Thailand In Siamese Society circa 1925 สันนิษฐานว่าเป็นภาพยนตร์ที่เขาและคณะเข้ามาถ่ายในครั้งที่ ๒ ในประมาณปี ๒๔๖๓ ซึ่งมีเรื่องราวสอดคล้องกับที่ ต. ประทีปเสนเขียนเล่าไว้
              ภาพยนตร์ใบ้ แบะๆๆ มีสีขาวดำ 2 สี ใช้วิธีใช้คำบรรยายคั่นในแต่ละช่วงที่นำเสนอ มิได้เจาะจงถ่ายภาพบ้านเมือง  แต่ตั้งใจนำเสนอเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของคนไทยยุคเก่าก่อน  การนุ่งโจงกระเบน  การกินหมาก  การทักทายด้วยการสวัสดีและไหว้  การประแป้งแต่งตัว ซึ่งก็ได้ใจความพอเหมาะกับเวลาสั้นๆที่นำเสนอ 10 นาทีประมาณนั้น

              ก็ต้องขอขอบคุณคำโตๆต่อคุณ ริชาร์ด เบอร์ตั้น โฮล์ม ที่มาเก็บภาพเหล่านั้นเอาไว้ให้คนไทย(สยาม)รุ่นหลังๆได้ดู  ได้เห็นอดีตของตนเองที่มีความงดงาม ควรสืบสานต่อไปชั่วฟ้าดินสลาย และที่สำคัญผู้สร้างฯทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายมาเป็นมรดกภาพยนตร์ไทยที่มีค่าสูงสุดเรื่องหนึ่ง             พูดถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ไทย บอกตรงๆเป็นส่วนตัวว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วย  เพราะคิดว่า ภาพยนตร์ไทยทุกเรื่อง มีคุณค่าทางด้านมารดก วัฒนธรรมของไทยเท่าเทียมกัน  ทุกเรื่อง(รวมแม้บ้านผีปอบ) ก็คือมรดกภาพยนตร์ไทยทั้งนั้นใครขึ้นทะเบียนก่อนหลังมันต่างกันตรงไหน  แต่ผู้เกี่ยวข้องอาจมีเหตุผลอะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ว่ากันไปตามใจเขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น